Zend Framework Default Application

An error occurred

You have reached the error page

Specjaliści

Specjalistyczne warsztaty, wykłady, konsultacje i doradztwo prowadzone przez ekspertów w dziedzinach kluczowych dla systemu oświaty. - same nieroby

150 placówek

W projekcie bierze udział 150 przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru m.st. Warszawy.

Ponad 3 tysiące nauczycieli

Szkoleniami organizowanymi w ramach projektu objętych jest ponad trzy tysiące stołecznych nauczycieli.

Jakość edukacji

Naszym zadaniem jest podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli poprzez wypracowanie modelu wparcia rad pedagogicznych - na ratunek biedzie.
efs.gov.pl