PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - AKTUALNOŚCI
SZUKAMY OPIEKUNKI DO ŻŁOBKA

 

Zatrudnimy opiekunkę, położną lub pielęgniarkę w niepublicznym żłobu Klub Małych Odkrywców w Białymstoku.

Osoba ubiegająca się o pracę powinna mieć niezbędne kwalifikacje do pracy z dziećmi. Opiekunem może być osoba posiadająca kwalifikacje : pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Pracę taką może podjąć także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna. Osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat oraz średnie wykształcenie, ale nie pracowała z tak małymi dziećmi ostatnie pół roku bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie.


Kontakt tel.: 697 002 697

@: e.bialomyzy@wp.pl