PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Białystok

strona www: http://www.europe-direct.bialystok.pl/ 


 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego - Warszawa

strona www: http://www.warszawa.roefs.pl/ 


 

Od 2000 roku Towarzystwo Amicus specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Od ośmiu lat prowadzi punkt sieci Komisji Europejskiej Europe Direct - Białystok, oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Punkty upowszechniają informacje o wszystkich aspektach związanych z członkowstwem Polski w UE, przede wszystkim zaś informują o funduszach unijnych oraz udzielają pomocy w ich pozyskiwaniu. Ponadto przez dwanaście lat Towarzystwo Amicus prowadziło Punkt Informacyjny EURODESK Białystok oraz Centrum Informacji Europejskiej w Białymstoku.